ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมต้อนรับคณะสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดินทางร่วมงานประชุมสัมมนาสันนิบาต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ 7- 9 ธันวาคม 2554 รวมทั้งหมด 20 จังหวัด 720 เทศบาล

     
     


 

 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด